Ondernemingsadviseurs

Naast onze bijstand op allerlei terreinen, zijn we ook aanspreekpunt en adviseur in een aantal andere domeinen:

  • Opstart van uw activiteiten;
  • Oprichting van een vennootschap;
  • Herstructurering, zowel fiscaal als bedrijfseconomisch;
  • Begeleiding bij WCO (Wet Continuïteit Ondernemingen);
  • Stopzetting van uw activiteiten;
  • Pensioenvorming;
  • Waardering van uw vennootschap;
  • Financieringsaanvraag;
  • Opmaak van boordtabellen, rapporteringen en dashboards;
  • Successie- en financiële planning.