Accountants

Als erkende IAB-accountants kunnen wij volgende werkzaamheden voor u uitvoeren:

  • Administratieve bijstand op het vlak van boekhoudwetgeving, BTW en directe belastingen;
  • Opzetten en nazicht van de algemene en analytische boekhouding;
  • BTW-aangifte en jaarlijkse BTW-listing;
  • Maand- en jaarafsluitingen;
  • Opstellen interne en externe jaarrekeningen met alle bijhorende formaliteiten;
  • Opstellen van budgetten en forecasts.