Belastingsadviseurs

In de steeds complexer wordende fiscale wetgeving is het belangrijk u te laten bijstaan door een team van specialisten.

Onze specialisten adviseren u en staan u bij in (onder meer) volgende domeinen:

  • Advies inzake BTW en directe belastingen;
  • Fiscale optimalisaties van uw vennootschapsbelasting, BTW, …
  • Bijstand verlenen bij fiscale controles en bezwaarschriften;
  • Opmaak en afhandeling van fiscale aangiftes (personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting);
  • Bijstand bij het vervullen van alle fiscale verplichtingen;
  • Vervullen van alle fiscale formaliteiten;
  • Internationale fiscaliteit
  • Optimaliseren van uw vennootschapsstructuur zowel nationaal als internationaal;
  • Rulingaanvragen;
  • Uitvoeren en bijstand verlenen in gerechtelijke expertise.